barsy API

Barsy разполага с богат на възможности интерфейс за връзка с външни системи (API).


Поддържа пълния набор възможности на системата. Осигурява актуализиране на онлайн магазини, счетоводни програми, резервационни системи и др.
Модерните принципи за изграждане на работна среда, изискват работа с една обща система за всички процеси в бизнеса. Това улеснява значително работата на всички учасници в бизнес модела и затова сме създали такава възможност и с barsy.
- Barsy API е предназначен за размяна на информация между barsy и други системи.
- Barsy API помага данните в различните системи винаги да са в съответствие и премахва нуждата от многократно въвеждане на една и съща информация.
- Подходящо за автоматично синхронизиране с онлайн магазин,счетоводна програма, резервационни системи и други програми

barsy API

Комуникация с онлайн магазин

 • Автоматична синхронизация на продукти, категории, описания, характеристики, снимки.
 • Автоматична aктуализация на цени.
 • Проверка на наличност за артикул.
 • Подаване на клиентски поръчки, сметки.
 • Регистрация на данните за клиенти.

Комуникация със счетоводна система

 • Ежемесечно подаване на първични счетоводни данни.
 • Изтегляне на копия фактури.

Комуникация с други Barsy системи

 • Обмен на фактури, зареждания, клиентски заявки.
 • Електроннно изтегляне на документ по уникален номер от система Barsy.

Комуникация със телефонна централа

 • Показване на данни на клиент при позвъняване (CallerID).
 • Показване на списък проведени разговори с клиент.

Как работи?

 • Barsy API работи по HTTP протокол. Комуникацията се осъществява чрез подаване на GET и/или POST заявки.
 • Данните могат да се изпращат чрез URL, JSON, XML, FORM. Резултатът съответно може да се получи в JSON, XML, CSV, HTML, PDF и други формати.
 • Barsy API покрива пълния списък от възможности на системата. Всичко, което може да бъде направено през администрацията от операторите може да бъде направено и през API.

Как мога да го използвам?

 • Barsy API е част от основната система Barsy. Използването му изисква да се запознаете със спецификацията и видовете на API заявките. Специализираният ни екип може да изготви предписание за оптимален избор и използване на заявки съобразени с вашите конкретните изисквания.
 • За повече информация отностно Barsy API, не се колебайте да се свържете с нас на 088 891 8040

Barsy ще се променя винаги когато е необходимо, за да се съобразим с настъпващите промени не само в нормативната уредба на страната, но и на средата, в която вашият бизнес функционира

Не намирате своя бизнес тук?

Няма проблем. Barsy не се ограничава до специализиран софтуер за дадена област и може да бъде приложен за почти всеки бизнес

Свържете се с нас, обяснете ни вашите изисквания и ние ще ви предложим модел за работа с barsy който да отговаря на модела на бизнеса ви.

Направете запитване