Системата за управление на търговски обекти barsy Ви дава огромен брой възможности, които се разширяват непрекъснато. Прочетете за някой от основните или прегледайте видео с демонстрации:

Управление на търговски обекти с barsy

 • Продажби и склад
 • Работа с документи
 • Отношения с клиенти и контрагенти
 • Синхронизация между търговски обекти
 • Отдалечен достъп до системата
 • Локално и/или облачно базирана

Тъчмодул Продажби

Основни възможности

 • Специализиран за работа с тъч-монитори и не само
 • Графична схема по салони с масите
 • Маркиране чрез графични бутони
 • Откриване,разделяне, местене, сливане,закриване на сметки
 • Отбелязване на брой посетители към сметка
 • Издаване на фактури

Тъчмодул "Продажби"

Салони и маси

 • Графична схема по салони с подложка
 • Статус на масите (заети/свободни)
 • Редактор на салона
 • Различни типове места (маса,барстол, билярд,...)

Тъчмодул "Продажби"

Сметки

 • Бързо създаване и приключване на сметки
 • Издаване на фактури
 • Маркиране с баркод четец
 • Брой посетители в сметка
 • Възможност за отворени сметки/ до поръчване или директно приключване
 • Подаване на количество от везна
 • Добавяне на модификатори към артикул
 • Отложено изпращане на поръчка

Тъчмодул "Продажби"

Обслужване на поръчки

 • Гъвкаво разпределяне по потоци (бар,кухня,друго)
 • Подаване към принтери и/или екрани
 • Възможност за маркиране на обслужени
 • Статистика за обслужването

Тъчмодул "Продажби"

Вътрешна система за съобщения

 • Съобщения между всички потребители на системата
 • Избор на получатели по потребители, роли или търговски обекти
 • Следене на статус на прочитане за всеки
 • Визуално напомняне за ново съобщение

Тъчмодул "Продажби"

Резервации

 • Създаване на резервации на места
 • Визуално напомняне за предстояща резервация
 • Избор на обслужващ персонал
 • Следене на статус на резерацията

Администрация

Основни възможности

 • Управление на цялата система
 • Отдалечен достъп до всички функции в системата
 • Информация в реално време
 • Бързи икони за най-посещавани места
 • Без инсталация на допълнителен софтуер - само браузер
 • Интуитивен графичен интерфейс с много помощна информация
 • Без ограничения в операционната система

Администрация

Каталог артикули

 • Работа с неограничен брой артикули в различни каталози, категоризирани в дървовидна структура
 • Генериране или въвеждане на баркодове с възможност за разпечатване
 • Създаване на етикети с автоматично съдържание и разпечатване в разнообразни комбинации
 • Водене на себестойност на артикулите по средно претеглена цена
 • Генериране на баркодове на артикули по зададен модел
 • Отпечатване на етикети с баркод, име, цена и друга информация за артикул
 • Въвеждане на групи от атрибути и прикачането им към артикули
 • Възможност за изчисляване на различни бонуси на персонала за всеки артикул

Администрация

Използване на рецепти

 • Съставни артикули, които изтеглят количества от няколко артикула
 • Изтегляне от склада при приключване на сметка или при производство
 • Вложени рецепти (рецепти от рецепти) при сложни рецептурници
 • Следене на себестойност/печалба на всяка рецепта
 • Текстово описание на начина на приготвяне

Администрация

Работа с клиенти

 • Индивидуални клиентски профили с лични и фирмени данни
 • Задаване на индивидуални отстъпки/надценки както и на кредитен лимит
 • Добавяне на снимки към всеки клиент
 • Клиентски карти за ползване на отстъпка
 • Използване на клиентски портфейл - кредит/дебит
 • Индивидуални цени за всеки артикул
 • Следене на задължения и плащания

Администрация

Работа с клиенти

 • Въвеждане на представители към всеки клиент
 • Дефиниране на различни типове представители с различни атрибути
 • Възможност за синхронизиране с MailChimp на клиентите

Склад

Основни възможности

 • Наличност в реално време
 • Работа с много складове, разпределени в групи
 • Множество справки
 • Алармиране при намаляване на количеството под зададен минимум
 • Възможност за: Прехвърляния, Изписвания, Ревизии, Заявки към доставчици и др.

Зареждане

 • Въвеждане на всички входящи документи
 • Прикачане на сканирани копия и документи към всяко зареждане
 • Зареждане на стоки в различни разфасовки
 • Добавяне на транспортни разходи за изчисляване на себестойност

Прехвърляне между складове

 • Прехвърляне между вътрешни складове и между обекти
 • Възможност за "пътуване" на стока между два склада
 • Приемане на стоката от насрещна страна
 • Отказване на стока с маркиране на грешки и коментари

Ревизии

 • Отваряне на ревизия в произволен момент
 • Ревизиране по произволни сечения - категории, избрани артикули и други
 • Задаване на момент на "броене" и смяната му
 • Разпечатване на бланка за броене с настройваеми колони
 • Задаване на причини за разлики в склада

Производство

 • Създаване на производствени рецепти
 • Изпълнение на операция Производство
 • Използване на вложени рецепти
 • Задаване на получено количество
 • Изчисляване на себестойност на рецепти

Заявки към доставчици

 • Създаване на заявки по липси/свободно/по доставчик
 • Автоматично попълване на необходимото количество
 • Разделяне на дадена заявка на множество заявки
 • Изпращане на заявката по мейл към доставчика
 • Трансформиране на заявка в зареждане

Вътрешни заявки

 • Заявки между тръговски обекти, складове или цехове
 • Справка за сумиране на всички получени заявки
 • Трансформиране на заявка в прехвърляне

Изписвания

 • Задаване на категория на всяко изписване
 • Задаване на причини за изписване на всеки артикул

Резервации

 • Резервиране на конкретни места за период
 • Запазване на резервацията за определено време
 • Визуално напомняне на графичната схема на персонала, че на дадена маса има резервация
 • Справки за успешност на резервациите

Справки

 • Множество спрaвки по различни критерии и филтри
 • Динамични филтри с възможност за запазване
 • Избор на период по календар, касов период или ден
 • Възможност за печат в PDF и HTML
 • Възможност за експорт в Excell, OpenOffice, PDF, CSV, HTML

Документи

Издаване на документи

 • Фактури, проформи, дебитни/кредитни известия
 • Гаранционни карти, приемо-предавателни протоколи
 • Директно изпращане по e-mail на всички документи

Оферти

 • Съставяне на оферти, съдържащи артикули от каталога
 • Разделяне на артикулите в групи
 • Показване на снимки на артикулите
 • Изпращане на офертите по мейл до клиент
 • Създаване на сметка от оферта

Управление

Персонал

 • Индивидуални профили на всички работещи със системата
 • Задаване на различни роли със съответни права за достъп до системата
 • Използване на безконтактни/ магнитни карти за бърз вход
 • Определяне на възможност за даване на отстъпки/надценки при продажба
 • Отчитане на работни смени като продължителност, оборот
 • Вход в продажбите с личен код, безконтактна/ магнитна карта , магнитен ключ или друг интерфейс

Управление

Достъп

 • Дистанционен достъп до barsy от всеки компютър, лаптоп, смартфон
 • Пълна информация за обороти, сметки и персонал
 • Отдалечено наблюдаване на екрана на всички каси в реално време
 • Графично представяне на текущата заетост по салони

Публичен каталог

 • Възможност клиентите да разгледат менюто през телефон/таблет
 • Опционална възможност да поръчат

Вътрешна система за съобщения

 • Съобщения между всички потребители на системата
 • Избор на получатели по потребители, роли или търговски обекти
 • Следене на статус на прочитане за всеки
 • Визуално напомняне за ново съобщение

Синхронизация

 • Пълен поглед върху дейността на всички обекти - заедно и по отделно
 • Инфомация в реално време - без да е необходимо да чакате края на работния ден или друг срок
 • Пълна отчетност за действията на всички участници в системата
 • Вътрешна комуникация за улесняване на работния процес
 • Прозрачно за вас - без да имате нужда от специални процедура, която да спазите за да изтеглите информацията от обектите си)
 • На едно място - няма нужда да "обикаляте" различни информационни системи за да стигнете до информацията

Отдалечени системи

 • Възможност за прехвърляне между две отдалечени системи

barsy API

 • Програмен интерфейс за връзка с външния системи
 • Достъп до всички функции в barsy за четене и писане
 • Подходящо за автоматично синхронизиране с e-store,счетоводна програма,други програми
 • Операционна система - Linux - стабилност и без допълнителни лицензи

Управление на билярд клубове

 • Управление на осветление на маси
 • Гъвкаво времево отчитане на игра
 • Отчитане на свободно и фиксирано време
 • Предплащане на време
 • Минимално време
 • Пауза на отчитане на игра

Barsy разполага с богат на възможности интерфейс за връзка с външни системи (API)

 • Модерните принципи за изграждане на работна среда, изискват работа с една обща система за всички процеси в бизнеса. Това улеснява значително работата на всички учасници в бизнес модела , но не винаги е възможно.
 • Barsy API е предназначен за размяна на информация между barsy и други системи.
 • Barsy API помага данните в различните системи винаги да са в съответствие и премахва нуждата от многократно въвежда на една и съща информация.

Комуникация с електронен магазин

 • Автоматична синхронизация на продукти, категории, описания, характеристики, снимки.
 • Автоматична aктуализация на цени.
 • Проверка на наличност за артикул.
 • Подаване на клиентски поръчки, сметки.
 • Регистрация на данните за клиенти.

Комуникация със счетоводна система

 • Ежемесечно подаване на първични счетоводни данни.
 • Изтегляне на копия фактури

Комуникация със други Barsy системи

 • Обмен на фактури, зареждания, клиентски заявки.
 • Електроннно изтегляне на документ по уникален номер от система Barsy.

Комуникация със телефонна централа

 • Показване на данни на клиент при позвъняване (CallerID).
 • Показване на списък проведени разговори с клиент.

Как работи?

 • Barsy API работи по HTTP протокол. Комуникацията се осъществява чрез подаване на GET и/или POST заявки.
 • Данните могат да се изпращат чрез URL,JSON,XML,FORM. Резултатът съответно може да се получи в JSON, XML, CSV, HTML, PDF и други формати.
 • Barsy API покрива пълния списък от възможности на системата. Всичко, което може да бъде направено през администрацията от операторите може да бъде направено и през API.

Как мога да го използвам?

 • Barsy API е част от основната система Barsy. Използването му изисква да се запознаете със спецификацията и видовете на API заявките. Специализираният ни екип може да изготви предписание за оптимален избор и използване на заявки съобразени с вашите конкретните изисквания.
 • За повече информация отностно Barsy API, не се колебайте да се свържете с нас

Специализирано оборудване

Използване на специализирано оборудване

Услуги

Абонамент

 • Използване на софтуера без закупуване
 • Получаване на всички нови версии
 • Поддръжка по телефона - техническа и функционална
 • Техническа поддръжка на място
 • Ежедневен бекъп на информацията
 • Осигуряване на външен достъп до системата

Услуги

Допълнителни

 • Доставка на необходимо оборудване
 • Разработка на частни решения
 • Изграждане на необходима инфраструктура
 • Обучение - всички нива

Контакти

 • Луканет ООД
 • Телефон: +359 2 491 8040
 • Мобилен: +359 88 891 8040
 • e-mail: office@lukanet.com
 • Адрес: гр.София 1700, ул. Никола Габровски №108, ет.1