alt

Баркод четец е специализирано устройство за разпознаване на баркодове и съответно бързо идентифициране на артикула, който има разпечатан върху себе си или етикет със съответния баркод.

Този вид помощник е полезен за търговски дейности които поддържат голям брой номенклатура и номенклатури различаващи се по няколко символа в името си. При тях има затруднено търсене на артикули в списъка поради голямата дължина на списъка и/или приблизително еднаквото наименование на артикулите. Чрез баркод четеца се намалява времето за въвеждане на продажбата и вероятността за човешка грешка при избор на продадения артикул.

Подходящ за магазини - за дрехи, компютърни и офис консумативи, книжарници и други.

Баркод четците на производителя Symbol се препоръчват за търговска система Barsy.