alt

Магнитните карти се използват в търговска система barsy за идентифициране на персонал или клиенти на системата.

По този начин времето за избор на клиент и / или идентификация на персонала в системата се снижава до минимум - извършва се прокарване на картата през карточетеца вместо търсене по списък или въвеждане на дълъг идентификационен код отделен за всеки потребител.

За да може да бъдат използвани магнитни карти в системата тя трябва да бъде оборудвана с карточетец/карточетци.

Подходящ за търговски обекти с различни условия за конкретен клиент, такива водещи индивидуални сметки за своите клиенти,такива с голям брой потребители, такива с голям брой персонал които използват търговска система Barsy.