alt

Електронни везни представляват измервателен уред, които може да дигитализира събраната инфорамция и да я предаде към управляващия софтуер.

Това спестява ръчното въвеждане и изписване на стоки, които се нуждаят от претегляне преди продажба.

Система Barsy текущо поддържа съвместимост (експорт на артикули и генериране на баркодови номера) с електронните везни DIGI и е отворена за внедряване на други марки.