Фискалeни принтери (касови апарати)

Те могат да бъдат под формата както на касов апарат, така и като фискален принтер. Разликата между касов апарат и фискален принтер е че касовия апарат може да работи самостоятелно или с връзка към компютър, докато фискалния принтер може да работи само с връзка през компютър.

Система Barsy може да работи с широка гама касови апарати и фискални принтер. Поддържа се задължителни набор от функции като изваждане на фискална бележка, дневни отчети, месечни отчети и др.

alt alt alt alt alt