barsy

Наричат се терминали поради причината, че включват различни по функция pos устройства в едно физическо тяло. Често срещано е в такъв терминал да има pos компютър,екран управляван чрез допир, клиентски екран, четец за карти и др.

Основни техни характеристики са:

Barsy е напълно съвместимо със следните модели POS терминaли: