alt

UPS е устройство за аварийно захранване на компютъра. To осигурява захранване с електрически ток в случай, че има неизправност в електрическата мрежа като променлив волтаж или честота на тока или пък при внезапно спиране на тока поради авария.

UPS-ите имат батерия, която дава ток незабавно при спиране на захранването. Могат да доставят ток за 5-15 минути, докато се възстанови веригата или докато безопасно се изключи техниката, която се захранва. Това ви дава възможност да не изгубите ценна за вас информация или данни.