Предтавител - София

Луканет ЕООД

Aдрес: гр. София, ул.Никола Габровски №108

Tелефон: +359 2 491 8040

Мобилен: +359 888 918 040

Уебсайт: www.lukanet.com

Facebook: www.facebook.com/barsy.bg