barsy

Как ще ви помогне ...

Barsy може да работи със собствени или въведени от опаковка баркодове. Наличието на баркод четец включен към системата ще ви позволи бързо и точно да определите артикула за продажба.

Пълния процес по логистиката на вашите стоки може да бъде описан в Barsy с няколко прости операции. От зареждането в склада при внос, през етикиране и създаване / въвеждане на баркодове, движение от склад в склад, до продажбата на клиента Barsy ви предлага необходимите инструменти и документи за да отразите това. Не на последно място, предимство на продукта Barsy е работата с Баркод терминали - устройства които ви дават възможност да създавате зареждания, премествания или ревизии без да ви е необходим компютър навсякъде с вас обикаляйки в "склада" между многобройните артикули.

Управление на търговски обекти с barsy

 • Продажби и склад
 • Работа с документи
 • Отношения с клиенти и контрагенти
 • Синхронизация между търговски обекти
 • Отдалечен достъп до системата
 • Локално и/или облачно базирана

Администрация

Основни възможности

 • Управление на цялата система
 • Отдалечен достъп до всички функции в системата
 • Информация в реално време
 • Бързи икони за най-посещавани места
 • Без инсталация на допълнителен софтуер - само браузер
 • Интуитивен графичен интерфейс с много помощна информация
 • Без ограничения в операционната система

Администрация

Каталог артикули

 • Работа с неограничен брой артикули в различни каталози, категоризирани в дървовидна структура
 • Генериране или въвеждане на баркодове с възможност за разпечатване
 • Създаване на етикети с автоматично съдържание и разпечатване в разнообразни комбинации
 • Водене на себестойност на артикулите по средно претеглена цена
 • Генериране на баркодове на артикули по зададен модел
 • Отпечатване на етикети с баркод, име, цена и друга информация за артикул
 • Въвеждане на групи от атрибути и прикачането им към артикули
 • Възможност за изчисляване на различни бонуси на персонала за всеки артикул

Администрация

Работа с клиенти

 • Индивидуални клиентски профили с лични и фирмени данни
 • Задаване на индивидуални отстъпки/надценки както и на кредитен лимит
 • Добавяне на снимки към всеки клиент
 • Клиентски карти за ползване на отстъпка
 • Използване на клиентски портфейл - кредит/дебит
 • Индивидуални цени за всеки артикул
 • Следене на задължения и плащания

Администрация

Работа с клиенти

 • Въвеждане на представители към всеки клиент
 • Дефиниране на различни типове представители с различни атрибути
 • Възможност за синхронизиране с MailChimp на клиентите

Склад

Основни възможности

 • Наличност в реално време
 • Работа с много складове, разпределени в групи
 • Множество справки
 • Алармиране при намаляване на количеството под зададен минимум
 • Възможност за: Прехвърляния, Изписвания, Ревизии, Заявки към доставчици и др.

Зареждане

 • Въвеждане на всички входящи документи
 • Прикачане на сканирани копия и документи към всяко зареждане
 • Зареждане на стоки в различни разфасовки
 • Добавяне на транспортни разходи за изчисляване на себестойност

Прехвърляне между складове

 • Прехвърляне между вътрешни складове и между обекти
 • Възможност за "пътуване" на стока между два склада
 • Приемане на стоката от насрещна страна
 • Отказване на стока с маркиране на грешки и коментари

Ревизии

 • Отваряне на ревизия в произволен момент
 • Ревизиране по произволни сечения - категории, избрани артикули и други
 • Задаване на момент на "броене" и смяната му
 • Разпечатване на бланка за броене с настройваеми колони
 • Задаване на причини за разлики в склада

Заявки към доставчици

 • Създаване на заявки по липси/свободно/по доставчик
 • Автоматично попълване на необходимото количество
 • Разделяне на дадена заявка на множество заявки
 • Изпращане на заявката по мейл към доставчика
 • Трансформиране на заявка в зареждане

Вътрешни заявки

 • Заявки между тръговски обекти, складове или цехове
 • Справка за сумиране на всички получени заявки
 • Трансформиране на заявка в прехвърляне

Изписвания

 • Задаване на категория на всяко изписване
 • Задаване на причини за изписване на всеки артикул

Справки

 • Множество спрaвки по различни критерии и филтри
 • Динамични филтри с възможност за запазване
 • Избор на период по календар, касов период или ден
 • Възможност за печат в PDF и HTML
 • Възможност за експорт в Excell, OpenOffice, PDF, CSV, HTML

Документи

Издаване на документи

 • Фактури, проформи, дебитни/кредитни известия
 • Гаранционни карти, приемо-предавателни протоколи
 • Директно изпращане по e-mail на всички документи

Управление

Персонал

 • Индивидуални профили на всички работещи със системата
 • Задаване на различни роли със съответни права за достъп до системата
 • Използване на безконтактни/ магнитни карти за бърз вход
 • Определяне на възможност за даване на отстъпки/надценки при продажба
 • Отчитане на работни смени като продължителност, оборот
 • Вход в продажбите с личен код, безконтактна/ магнитна карта , магнитен ключ или друг интерфейс

Управление

Достъп

 • Дистанционен достъп до barsy от всеки компютър, лаптоп, смартфон
 • Пълна информация за обороти, сметки и персонал
 • Отдалечено наблюдаване на екрана на всички каси в реално време
 • Графично представяне на текущата заетост по салони

Вътрешна система за съобщения

 • Съобщения между всички потребители на системата
 • Избор на получатели по потребители, роли или търговски обекти
 • Следене на статус на прочитане за всеки
 • Визуално напомняне за ново съобщение

Синхронизация

 • Пълен поглед върху дейността на всички обекти - заедно и по отделно
 • Инфомация в реално време - без да е необходимо да чакате края на работния ден или друг срок
 • Пълна отчетност за действията на всички участници в системата
 • Вътрешна комуникация за улесняване на работния процес
 • Прозрачно за вас - без да имате нужда от специални процедура, която да спазите за да изтеглите информацията от обектите си)
 • На едно място - няма нужда да "обикаляте" различни информационни системи за да стигнете до информацията

Отдалечени системи

 • Възможност за прехвърляне между две отдалечени системи

Използване на специализирано оборудване

Услуги

Абонамент

 • Използване на софтуера без закупуване
 • Получаване на всички нови версии
 • Поддръжка по телефона - техническа и функционална
 • Техническа поддръжка на място
 • Ежедневен бекъп на информацията
 • Осигуряване на външен достъп до системата

Услуги

Допълнителни

 • Доставка на необходимо оборудване
 • Разработка на частни решения
 • Изграждане на необходима инфраструктура
 • Обучение - всички нива

Ако сме привлекли вниманието ви, направете запитване