barsy

Как ще ми помогне?

В ролята си на софтуер за онлайн магазини, Barsy предлага следните удобства:За е-магазни се ползва т.н. Barsy API, което комуникира по HTTP с GET/POST и лeтят JSON,XML,CSV,HTML,PDF и прочее. На практика всичко което имаш в администрацията като възможности можеш да го ползваш и през API. За е-магазините специално се ползва обикновено така.

Самия магазин си добавя логика, която през Х време прави рекуест към Barsy API и получава списък с артикули, в които има промяна: име, цена, описание, характеристики, снимки, категории, наличности и прочее.

Могат да се правят отделни рекуести за всяка от тези информация, а може и един общ. Ето някой, които сега така работят

erectedstore carnivalkids 29 massive bloksf chairpro chairpro

Barsy API представлява програмен интерфейс за отдалечена връзка към функциите на система barsy. През наличните методи може да достъпи, както всяка информация в системата, така и да се въведе нова.

Под връзката към система barsy се има предвид универсален начин за достъп до клиентските инсталации на barsy. Всяка инсталации се намира на отделен сървър, намиращ се физически на различно място. Изпълняването на методи към дадена инсталаци дава достъп само до ресурсите налични в тази инсталация.

Основни номенклатури

Търговски обекти

Представлява структурна единица в barsy, обхващаща една търговска дейност. Системата поддържа множество търговски обекти в една инсталация. Те могат да работят с общ каталог или с независими/собствени каталози. Всички дейности се изпълняват в контекста на конкретен търговски обект. Когато не е указан изрично, системата използва първия разрешен за потребителя, които извършва логването.

Каталог

Съвкупност от артикули, категории и модификатори.

Артикул

Основната номеклатурна единица, която описва всички складови движения.

Сметка

Основна складова операция, описваща продажба на артикули (стоки и услуги) от търговеца към клиент.

Клиент

Основна номенклатура единица, описваща насрещен контраген с който се извършват търговска дейност (продажби)

Потребител/Персонал

Основна номенклатура единица, описваща хората, работещи със системата. Характеризират се с потребителско име, парола, роля (задаваща правата им в системата) и други. Всички методи към Barsy API се изпълняват с подаден потребител и парола. Ако потребителя има право

Допълнителни номенклатури

Място

Допълнителна единица, описващо място на търговската сделка. Характеризират се с тип, име(номер), размер (условни стойности за схема), коорднинати (условни стойности за схема) и други.
Пример: В заведенията, това са маси, бар-столове, билярдни маси и т.н.
В хотелите: стаи. В фризьорски салони: отделни места за процедури

Зона/Салон

Допълнителна единица, групираща местата в групи. Храктеризират се с име, пореден номер, подложка (картинка за схема)
Пример: В заведенията, това са салони.
В хотели: етажи или сгради.

Ако сме привлекли вниманието ви, направете запитване