barsy

В ролята си на софтуер за детски парти център, Barsy предлага всички функционалности характерни за управлението на кафе, както и удобства свързани с капариране на събития и работа с много клиенти.

 • Лесна работа с голям списък клиенти;
 • Автоматично отчитане на времето;
 • История на извършените услуги по клиенти;
 • Възможност за правене на снимка с уеб камера за файла на дете/родител;
 • Автоматично определяне на зададен комисион за персонала от извършена услуга;
 • Магнитни карти за идентифициране на постоянни клиенти;
 • Клиентски карти за намаление;
 • Зареждане на предплатена сума по сметка на клиента;
 • Определяне на кредитен лимит на клиента;
 • Безконтактни/магнитни карти за бърз достъп на персонала и управителя до системата (каточетец за безконтактни/магнитни карти);
 • Лесна и ясна отчетност на служебна консумация;
 • Работа с широка гама фискални принтери и касови апарати.

Ако сме привлекли вниманието ви, направете запитване