Парти център

Парти център

Barsy ще се променя винаги когато е необходимо, за да се съобразим с настъпващите промени не само в нормативната уредба на страната, но и на средата, в която вашият бизнес функционира

Защо да използвате barsy

 • Лесна работа с голям списък клиенти;
 • Автоматично отчитане на времето;
 • История на извършените услуги по клиенти;
 • Възможност за правене на снимка с уеб камера за файла на дете/родител;
 • Автоматично определяне на зададен комисион за персонала от извършена услуга;
 • Магнитни карти за идентифициране на постоянни клиенти;
 • Клиентски карти за намаление;
 • Зареждане на предплатена сума по сметка на клиента;
 • Определяне на кредитен лимит на клиента;
 • Безконтактни/магнитни карти за бърз достъп на персонала и управителя до системата (каточетец за безконтактни/магнитни карти);
 • Лесна и ясна отчетност на служебна консумация;
 • Работа с широка гама фискални принтери и касови апарати.

Barsy е подходящо решение за:

Не намирате своя бизнес тук?

Няма проблем. Barsy не се ограничава до специализиран софтуер за дадена област и може да бъде приложен за почти всеки бизнес

Свържете се с нас, обяснете ни вашите изисквания и ние ще ви предложим модел за работа с barsy който да отговаря на модела на бизнеса ви.

Направете запитване